วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

1. แจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการผลิต
- แบบของงาน
- ขนาด
- จำนวนชิ้นงาน
    * กรณีเป็นงานด่วน หรือมีวันกำหนดใช้ของ ขอให้แจ้งวันที่ต้องใช้ของมาด้วยครับ

2. เมื่อได้รับรายละเอียดแล้วเราจะคำนวณราคาและแจ้งกลับไป พร้อมแจ้งระยะเวลาผลิต

3. เมื่อคอนเฟิร์มแบบและราคาแล้ว ทางเราจะเก็บมัดจำล่วงหน้า 50%
    ก่อนเริ่มขึ้นตัวอย่างชิ้นงานให้ดู

4. เมื่อตัวอย่างเสร็จ เราจะส่งไปให้ผู้สั่งโดย EMS เพื่อให้คอนเฟิร์มสี

5. เราจะเริ่มผลิตสินค้าหลังจากผู้สั่งคอนเฟิร์มตัวอย่างมาแล้ว

6. หลังจากงานทั้งหมดผลิตเสร็จ ผู้สั่งผลิตโอนเงินชำระส่วนที่เหลือ
    * เราจะถ่ายรูปสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วส่งไปให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตเสร็จแล้วจริง

7. ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้หลังจากได้รับชำระยอดเต็มแล้ว
    โดยจะให้บริษัทขนส่งนิ่มซี่เส็งเป็นผู้จัดส่งให้
    * กรณีที่ลูกค้าอยู่ในสมุทรสาครทางเราจะไปส่งให้เอง

 

*กรุณาให้ข้อมูลเช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมล ที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

 

วิธีการจัดส่งสินค้า

  • ตัวอย่างทางเราจะจัดส่งทาง EMS
  • งานจริงทางเราจะจัดส่งให้โดยบริษัทขนส่งเอกชน
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 062-665-0498
Visitors: 90,245